ARTOP Usługi i doradztwo BHP

Bezpieczeństwo Pracy - Profesjonalne Rozwiązania - Twój Sukces, Nasza Odpowiedzialność.


O nas

Firma ARTOP oferuje kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy  bazując na wieloletnim doświadczeniu. Nasza oferta jest skierowana do wszystkich pracodawców, którzy cenią sobie wysoki standard usług, terminową realizację zleceń oraz atrakcyjne ceny.
Dla zapewnienia naszym klientom jak najbardziej kompleksowej obsługi, zachęcamy do nawiązania współpracy z naszą firmą.


Oferta

  Z przyjemnością przedstawiamy kompleksową ofertę usług BHP, dostosowaną do potrzeb Twojej firmy. Jesteśmy doświadczonym zespołem specjalistów, gotowym zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w Twoim przedsiębiorstwie.
  Oto więcej szczegółów dotyczących naszych usług:

 1. Audyty i Oceny Ryzyka Zawodowego
Przeprowadzamy szczegółowe analizy warunków pracy w Twojej firmie, identyfikując potencjalne zagrożenia i ryzyka. Następnie proponujemy skuteczne rozwiązania mające na celu minimalizację ryzyka zawodowego.

2. Szkolenia BHP
Dostosowujemy nasze szkolenia do specyfiki branży, zapewniając pracownikom niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferujemy zarówno szkolenia wprowadzające, jak i specjalistyczne, zgodne
z obowiązującymi przepisami. Organizujemy szkolenia okresowe dla wszystkich grup stanowisk pracy.

3. Przeglądy Stanowisk Pracy i Instrukcje Bezpieczeństwa
Wspieramy w opracowywaniu instrukcji bezpieczeństwa oraz przeprowadzamy regularne przeglądy stanowisk pracy, eliminując potencjalne niebezpieczeństwa i zapewniając zgodność z aktualnymi przepisami prawa oraz normami bezpieczeństwa.

4. Dokumentacja BHP
Nasz zespół przygotowuje kompleksową dokumentację z zakresu BHP, obejmującą protokoły przeglądów, oceny stanowisk pracy, rejestry, pomiary środowiska pracy oraz wszelkie niezbędne raporty zgodnie z wymaganiami prawnymi.

5. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków

Zapewniamy wsparcie w zakresie postępowania powypadkowego, dbając o bezpieczeństwo pracowników i efektywne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Nasza oferta obejmuje sporządzenie dokumentacji powypadkowej, analizę przyczyn oraz opracowywanie zaleceń zapobiegawczych.

6. Wsparcie w Wdrożeniu Systemu Zarządzania BHP
Pomagamy w skutecznym wdrożeniu i utrzymaniu systemu zarządzania BHP, dostosowanego do specyfiki działalności Twojej firmy.

  
  Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą lub masz pytania, skontaktuj się z nami, a nasi eksperci chętnie omówią szczegóły oraz dostosują ofertę do specyfiki Twoich potrzeb.


Projekty budowlane

  Oprócz wymienionych usług BHP, chętnie oferujemy dodatkowe wsparcie  na projektach budowlanych. 
Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

1. Pełnienie Obowiązków Koordynatora BHP
  Nasz wykwalifikowany Koordynator BHP podejmuje się odpowiedzialności za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na terenie budowy. Koordynuje działania wszystkich podmiotów biorących udział w projekcie, dbając
o przestrzeganie przepisów BHP.

Dodatkowo, nasz Koordynator BHP na projektach budowlanych zajmuje się:

  • Przygotowaniem Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ).
  • Nadzorem nad przestrzeganiem standardów BHP na placu budowy.
  • Współpracą z zespołem budowlanym w celu minimalizacji ryzyka zawodowego.
  • Prowadzeniem szkoleń dla pracowników budowlanych dotyczących zasad bezpieczeństwa.
  Dzięki pełnieniu funkcji Koordynatora BHP na projektach budowlanych, zapewniamy kompleksowe wsparcie
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z aktualnymi przepisami i normami branżowymi.

2. Sporządzanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)
  Nasz zespół specjalistów oferuje usługi kompleksowego przygotowywania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywnia Robót. IBWR to kluczowy dokument, który precyzyjnie określa zasady bezpiecznej realizacji prac na danym obiekcie budowlanym.

Nasi eksperci ds. BHP zajmują się:

  • Analizą specyfiki projektu i identyfikacją potencjalnych zagrożeń.
  • Opracowywaniem precyzyjnych wytycznych dotyczących bezpiecznej realizacji prac.
  • Wprowadzaniem zaleceń dotyczących stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
  • Dostosowywaniem dokumentacji do obowiązujących norm i przepisów.

  Sporządzenie IBWR przez nasz zespół zapewnia nie tylko zgodność z wymaganiami prawnymi, ale także skuteczną ochronę zdrowia i życia pracowników na danym obiekcie budowlanym.


Jesteśmy gotowi dostosować naszą ofertę do specyfiki Twoich projektów budowlanych. Skontaktuj się z nami,
aby omówić szczegóły i zapewnić skuteczne zarządzanie aspektami BHP na terenie Twoich budów.


Kontakt

  Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły i dostosować nasze usługi do konkretnej sytuacji w Twojej firmie.
Jesteśmy gotowi wesprzeć Cię w zapewnieniu bezpiecznego i zgodnego z przepisami środowiska pracy.

 
Adres

ARTOP

ul. Bursztynowa 5

83-034 Trąbki Małe

E-mail
Telefon